Stg. Otis Talent


Meneer Otis is het gezamenlijke platform waaronder cultuurorganisator Otis en Stichting Otis Talent samen naar buiten gaan treden per 2021. Tot aan 2021 bestaat het platvorm nog enkel uit cultuurorganisator Otis. Meneer Otis zet zich organisatorisch in voor verschillende culturele initiatieven, podia en evenementen. De muziekactiviteiten van Meneer Otis focussen zich in Nijmegen grotendeels op het organiseren van het jazz, funk en soul festival Otis Park en het cross-over jazzfestival Baby Otis. Hiermee biedt het vooral podia aan jong nationaal talent. Voorts verbindt Meneer Otis zich aan de Nijmeegse jazzmuzikant Richie Reichgelt middels de reeks JazzRepublic Sessions tijdens Otis Park, daarnaast ambieert Meneer Otis, naast het uitbreiden van de productieactiviteit, haar rol voor het jazzklimaat in Nijmegen uit te breiden. Als mede-oprichter van Jazzstad Nijmegen -in samenwerking met LUX en Podium 8 Nijmegen- zet Meneer Otis zich sedert medio 2019 in voor de overkoepelende promotie van jazz in Nijmegen

Stichting Otis Talent

Stichting Otis Talent is opgericht per 27 februari 2020 en zal per 1 januari 2021 de taken vanuit Meneer Otis op zich nemen inzake het curatoren c.q. programmeren van jazz, funk en soul activiteiten in en vanuit Nijmegen welke voorheen vanuit eenmanszaak Otis geschieden. Middels deze functie zal zij zich inzetten voor het werven van gelden en streven naar een Fair Pay en verdere professionalisering van het programma als wel de (muziek)productie daaromheen.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten Stichting Otis Talent is haar doelstelling als volgt omschreven;

 1. De Stichting heeft als doel: het versterken van het muziekklimaat voor jazz, funk en soulartiesten in Nijmegen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het organiseren van talent en muziekproductie tijdens diverse festivals;
  2. Het waar wenselijk verder uitbreiden van haar taken rondom bedoelde festivals;
  3. Het bevorderen van talent; en
  4. Het waar mogelijk bijstaan in de ontwikkeling van talent.

Per 1 januari 2021 zal Stichting Otis Talent actief worden in het overnemen van programma en muziekproductie rondom de activiteiten die tot en met 2020 nog geheel vanuit eenmanszaak Otis ondernomen worden.

Activiteiten van Stichting Otis Talent

Onder het overkoepelende platform Meneer Otis zetten cultuur- en evenementenorganisator Otis en Stichting Otis Talent zich gezamenlijk in voor presentatie, promotie en ontwikkeling in en vanuit Nijmegen. Vanuit Stichting Otis Talent zal daarin met name op de volgende punten worden ingezet,

 • Het samenstellen van het programma en de daaraan gelieerde muziekproductie van Otis Park.
 • Het organiseren van Festival Baby Otis.
 • Het in samenwerking met organisatie Podium 8 Nijmegen beheren van promotie platform Jazzstad Nijmegen.
 • Het in samenwerking met jazzpartners onderzoeken en opzetten van een presentatie mogelijkheid voor Nijmeegse jazz muzikanten (combinatie educatie, presentatie en productie), ook vanuit het oogpunt van Jazzstad Nijmegen. 

Organisatie, Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Otis Talent is opgericht op 27 februari 2020 te Lelystad en zetelt te Nijmegen;

Vestigingsadres: Stichting Otis Talent, Molukkenstraat 10, 6524 NB Nijmegen

contact: info (@) meneerotis.nl

De stichting bestaat uit een Bestuur en Raad van Toezicht;

De Raad van Toezicht bestaat uit;

 • Aldo Paul
 • Leonard de Weerd
 • Melanie Migchelbrink

Het Bestuur bestaat uit;

 • Roy Potijk (Directeur-Bestuurder)