Geannuleerd | Baby Otis – Steiger (BE)

Geannuleerd | Baby Otis – Steiger (BE)

Vanwege de aanblijvende onzekerheid met betrekking tot het heropenen van podia en de samenloop met nieuwe projecten hebben wij moeten besluiten Baby Otis 2021 niet wederom te verplaatsen, maar te annuleren. Tickets worden geretourneerd, hierover hebben tickethouders een e-mail ontvangen.

Show 1: zondag 4 april 15:00-16:00 / zaal open 14:30
Show 2: zondag 4 april 17:00-18:00 / zaal open 16:30

STEIGER (BE)

(English below ) Als And Above All (2017) en Give Space (2018) iets aantonen, dan wel dat Steiger niet zomaar een band is, maar ook een voortdurend work-in-progress. Gilles Vandecaveye-Pinoy (toetsen), Kobe Boon (bas) en Simon Raman (drums) zoeken gretig de grenzen van de jazz op en duiken enthousiast in andere werelden (hedendaagse muziek, elektronica, pop, vrije improvisatie,…), maar blijven in essentie ook trouw aan het progressieve basisprincipe van het genre; dat van de flexibele transformatie. Op zijn nieuwe EP Brick Smoke Basement, die op zijn beurt de aanzet zal vormen voor het derde album (voorjaar 2021?), zet het trio de deuren nog verder open voor vernieuwing en experiment. Daarmee wordt verder gebouwd op Give Space, maar ook onbekend terrein verkend. Drie residenties – in Vooruit (Gent), Flagey (Brussel) en deSingel (Antwerpen) – gaven de band de kans om nieuwe ideeën uit te proberen. Zo gingen ze bvb. aan de slag met piano, klavecimbel en synths. Nieuw was ook dat Steiger deze keer een externe muzikant betrok bij het proces. De Australische componist, improvisator en producer Joe Talia (Oren Ambarchi, Jim O’Rourke) is zeer actief in Tokyo en Berlijn, en een expert in het creëren van muzikale collages. Hun samenwerking was een echte dialoog, met Talia die een vrijgeleide kreeg om het basismateriaal dat klaargestoomd werd tijdens de residenties onder handen te nemen. Op die manier kreeg het samenspel van Steiger een elektronische tegenstem. Het eindresultaat: een elektroakoestische exploratie die grenzen deed vervagen.

Zo werd deze nieuwe release van het Gentse trio een volgende stap in een fascinerende ontwikkeling. Opvallend is ook dat de contrasten nog sterker in de verf gezet worden. De muziek beweegt onvoorspelbaar tussen constructie en deconstructie, tussen vorm en abstractie. Er wordt gespeeld met onheilspellende klanken en sferen, maar de composities bevatten net zo goed veel spontaniteit én houvast, die tot uiting komen in de tempo- en stemmingswissels en het combineren van postindustriële soundscapes met speelse of ongrijpbare melodieën. De authentieke en persoonlijke benadering leidt tot een organisch, hybride resultaat, op maat van een even duizelingwekkende als beproevende 21ste eeuw.

Het zet meteen ook de toon voor het volgende full-album, waarvoor de band mikt op compacte songs en een sterkere nadruk op klankexploratie. Door het spelen met verschillende synths en prepared piano, en het inschakelen van producer Cesar De Sutter-Pinoy, breekt zo alweer een nieuwe fase aan voor Steiger

If And Above All (2017) and Give Space (2018) prove anything, it’s that Steiger is not just a band, but a continuous work-in-progress. Gilles Vandecaveye-Pinoy (keyboards), Kobe Boon (bass) and Simon Raman (drums) eagerly explore the outer margins of jazz and dive into other universes (contemporary music, electronica, pop, free improvisation,…), but basically also remain faithful to the genre’s long-standing core principle; that of a flexible transformation. The winners of the 2017 Gent Jazz Festivals‘ Jazztalent award had been selected to play the 12 Points Festival in 2018. For their new EP Brick Smoke Basement, that paves the way for a third album (to be released in the spring of 2021?), the trio continues its path of renewal and experiment. By doing this, the trio builds on Give Space, but also moves beyond it, to explore as yet unfamiliar territory.

Three residencies – at Vooruit (Ghent), Flagey (Brussels) and deSingel (Antwerp) – gave the band opportunities to incorporate new ideas into its music, like the use of piano, harpsichord and synths. Collaborating with an external musician was a first for the band. Australian composer, improviser and producer Joe Talia (Oren Ambarchi, Jim O’Rourke) is very active in Tokyo and Berlin, and an expert in constructing musical collages. This collaboration was a true dialogue, with Talia granted the freedom to remodel/remix the material that the band designed during their residencies. As such, Steiger’s interplay created a dialogue with this electronic artist. The end result: an electro-acoustic exploration that blurs boundaries.

As such, this new release by Steiger became the next step in a fascinating evolution. Striking  is also the increased use of contrasts. The music keeps construction and deconstruction, form and abstraction, in a remarkable balance. The musicians experiment with eerie sounds and atmospheres, but the compositions also remain spontaneous and tight, in the way they use tempo/mood shifts and combine post-industrial soundscapes with playful or elusive melodies. Their authentic and personal approach leads to an organic, hybrid result, a suitable match for this dizzying and demanding 21st century.

This new EP also sets the tone for their next full-length album, for which the band intends to try out shorter songs and a stronger emphasis on sound exploration. By incorporating various synths and prepared piano, as well as inviting producer Cesar De Sutter-Pinoy into their midst, the band is already on its way towards a new phase.

Steiger is:
Gilles Vandecaveye (keys)
Kobe Boon (bass)
Simon Raman (drums)