Stichting Otis Talent


Meneer Otis is het gezamenlijke platform waaronder cultuurorganisator Otis en Stichting Otis Talent samen naar buiten treden per 2021. Tot aan 2021 bestond het platform nog enkel uit cultuurorganisator Otis. Meneer Otis zet zich organisatorisch in voor verschillende culturele initiatieven, podia en evenementen.

Stichting Otis Talent

Stichting Otis Talent is opgericht per 27 februari 2020 en heeft per 1 januari 2021 de taken vanuit Meneer Otis op zich genomen inzake het ontwikkelen en programmeren van culturele activiteiten in en vanuit Nijmegen. Middels deze functie zal zij zich inzetten voor het werven van gelden voor en streven naar een Fair Practise en inclusief programma, verdere professionalisering van het programma als wel de productie daaromheen.

Doelstelling

In de statuten Stichting Otis Talent is haar doelstelling als volgt omschreven;

Doelstellingen Stichting Otis Talent

 1. De Stichting heeft als doel: het versterken van het (podium)kunstenklimaat en het
  verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. Het organiseren en presenteren van uitvoerende podiumkunsten;
  b. Het waar wenselijk verder uitbreiden van haar taken rondom bedoelde (podium)kunsten;
  c. Het bevorderen van talent; en
  d. Het waar mogelijk bijstaan in de ontwikkeling van talent

Organisatie, Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Otis Talent is opgericht op 27 februari 2020 en zetelt te Nijmegen

Vestigingsadres:
Stichting Otis Talent, Molukkenstraat 10, 6524 NB Nijmegen
contact: info (@) meneerotis.nl

De stichting bestaat uit een Bestuur en Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit

 • Aldo Paula
 • Leonard de Weerd
 • Melanie Migchelbrink

Het Bestuur bestaat uit;

 • Roy Potijk (Directeur-Bestuurder)

Doneren aan Stichting Otis Talent;

Stichting Otis Talent
NL61RABO0361909934
Rabobank Rijk van Nijmegen
KVK 77475321