Stichting Otis Talent


Meneer Otis is het gezamenlijke platform waaronder cultuurorganisator Otis en Stichting Otis Talent samen naar buiten treden per 2021. Tot aan 2021 bestond het platform nog enkel uit cultuurorganisator Otis. Meneer Otis zet zich organisatorisch in voor verschillende culturele initiatieven, podia en evenementen. De muziekactiviteiten van Meneer Otis focussen zich in Nijmegen grotendeels op het organiseren van het jazz, funk en soul festival Otis Park en het cross-over jazzfestival Baby Otis. Hiermee biedt het vooral een podium aan jong nationaal talent. Als mede-oprichter van Jazzstad Nijmegen -in samenwerking met LUX en Podium 8 Nijmegen- zet Meneer Otis zich sinds 2019 in voor de overkoepelende promotie van jazz in Nijmegen

Stichting Otis Talent

Stichting Otis Talent is opgericht per 27 februari 2020 en zal per 1 januari 2021 de taken vanuit Meneer Otis op zich nemen inzake het curatoren c.q. programmeren van jazz, funk en soul activiteiten in en vanuit Nijmegen. Middels deze functie zal zij zich inzetten voor het werven van gelden voor en streven naar een Fair Pay, en verdere professionalisering van het programma als wel de (muziek)productie daaromheen.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten Stichting Otis Talent is haar doelstelling als volgt omschreven;

 1. De Stichting heeft als doel: het versterken van het muziekklimaat voor jazz, funk en soulartiesten in Nijmegen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het organiseren van talent en muziekproductie tijdens diverse festivals;
  2. Het waar wenselijk verder uitbreiden van haar taken rondom bedoelde festivals;
  3. Het bevorderen van talent; en
  4. Het waar mogelijk bijstaan in de ontwikkeling van talent.

Activiteiten van Stichting Otis Talent

Onder het overkoepelende platform Meneer Otis zetten cultuur- en evenementenorganisator Otis en Stichting Otis Talent zich gezamenlijk in voor presentatie, promotie en ontwikkeling in en vanuit Nijmegen. Vanuit Stichting Otis Talent zal daarin met name op de volgende punten worden ingezet,

 • Het samenstellen van het programma en de daaraan gelieerde muziekproductie van Otis Park / Otis x Brebl.
 • Het organiseren van Festival Baby Otis.
 • Het in samenwerking met organisatie Podium 8 Nijmegen beheren van promotie platform Jazzstad Nijmegen.
 • Het in samenwerking met jazzpartners onderzoeken en opzetten van een presentatie mogelijkheid voor Nijmeegse jazz muzikanten (combinatie educatie, presentatie en productie), ook vanuit het oogpunt van Jazzstad Nijmegen. 
 • Aanvullend is Stichting Otis Talent penvoerder voor het ‘kleinetheaterpact’

Organisatie, Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Otis Talent is opgericht op 27 februari 2020 te Lelystad en zetelt te Nijmegen;

Vestigingsadres: Stichting Otis Talent, Molukkenstraat 10, 6524 NB Nijmegen

contact: info (@) meneerotis.nl

De stichting bestaat uit een Bestuur en Raad van Toezicht;

De Raad van Toezicht bestaat uit;

 • Aldo Paula
 • Leonard de Weerd
 • Melanie Migchelbrink

Het Bestuur bestaat uit;

 • Roy Potijk (Directeur-Bestuurder)

Doneren aan Stichting Otis Talent;

Stichting Otis Talent
NL61RABO0361909934
Rabobank Rijk van Nijmegen
KVK 77475321